Partnerzy

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej - www.pkmtychy.pl

pkmHistoria firmy sięga roku 1959, kiedy to w Tychach, przy ulicy Sadowej 6, w ramach oddziału ZP-5, powstała zajezdnia autobusowa katowickiego Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. W 1976 r., przy ul. Towarowej 1 w Tychach, powstała nowa zajezdnia autobusowa, w ramach Zakładu Komunikacyjnego nr 7. Do końca września 1991 r. firma działała w ramach WPK, natomiast od 1 października powstało, jako samodzielny podmiot prawny, Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej. Z dniem 1 stycznia 1996 r. ww. przedsiębiorstwo zostało przekształcone w spółkę, której skrócona nazwa brzmi: PKM Spółka z o.o. w Tychach.

PKM Sp. z o.o. w Tychach, działając zgodnie z przyjętą przez Zarząd Polityką Firmy, od lat sukcesywnie realizuje plan modernizacji swego taboru autobusowego przez:
a) zakup i leasing nowoczesnych, ekonomicznych, bezpiecznych, ergonomicznych i przyjaznych dla środowiska naturalnego pojazdów, dostosowanych do potrzeb pasażerów o ograniczonej sprawności ruchowej, jak np. osób niepełnosprawnych, starszych oraz matek z dziećmi w wózkach;
b) wycofywanie z eksploatacji i kasację pojazdów przestarzałych technologicznie i awaryjnych.

Tyskie Linie Trolejbusowe - tlt.pl

tlt Ze względu na występujące na przełomie lat 70/80 trudności w zaopatrzeniu w oleje napędowe celowym stało się obniżenie udziału trakcji autobusowej w przewozach pasażerskich przez wprowadzenie alternatywnych systemów komunikacji pasażerskiej. Rozwijanie trakcji szynowej wymaga cyklu inwestycyjnego i jest bardzo kapitałochłonne. Uzyskanie zamierzonego efektu w stosunkowo krótszym czasie stało się możliwe dzięki wprowadzeniu trakcji trolejbusowej. W wielu miastach województwa katowickiego, głównie ze względu na nieodpowiednią sieć uliczną wprowadzenie trolejbusów byłoby utrudnione. Tychy to jedyne miasto, w którym nie występują takie ograniczenia i są zapewnione potoki pasażerskie dla trakcji trolejbusowej. Nowa firma oparła swą działalność wyłącznie na trolejbusach produkcji krajowej, wycofując z eksploatacji przestarzałe trolejbusy produkcji radzieckiej.


Tyski Sport S.A.

Spółka Tyski Sport S.A powstała w marcu 2011 roku. Jej akcjonariuszem jest gmina Tychy. Podstawowym celem działalności spółki jest zarządzanie Stadionem Miejskim. Drugim ważnym zadaniem jest zarządzanie trzema sekcjami sportowymi - hokejową, piłkarską oraz koszykarską.

Tyski Sport S.A. - więcej


Kalendarz Imprez

loading

Obiekty sportowe


Drużyny